dotacje UE

Kontakt

LSP Sp. z o.o.
ul. Piękna 31/37
tel. +48 22 628 60 89
tel. +48 22 621 72 55
[email protected]

NIP: 521-009-14-25
REGON: 008503031


Konto: Bank Zachodni WBK S.A.
Numer: 49 1500 1012 1210 1018 0756 0000

Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000017746;
Kapitał zakładowy 51.600 PLN


Wyświetl większą mapę